電傳媒 Loading

Tỉnh Hoa Liên thành lập quầy hỗ trợ 6 ngôn ngữ dành cho tân di dân.

【記者廖宥婷/泰國報導】Nhằm hỗ trợ tân di dân Hoa Liên được tốt hơn, Văn phòng xã hội chính phủ Hoa Liên đã thành lập Quầy hỗ trợ đa ngôn ngữ Tân di dân, tổng cộng có 6 loại ngôn ngữ, bao gồm Việt, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Anh Văn, Hoa với các hỗ trợ thông dịch và cố vấn trực tiếp tại quầy hoặc trên internet.

Chính phủ Hoa Liên ngày 25 tháng 7 tại lầu 3 Trung tâm Phúc lợi xã hội đã thành lập “Trung tâm hỗ trợ gia đình tân di dân Hoa Liên” và tổ chức “Họp báo mở rộng hỗ trợ đa ngôn ngữ Tân di dân”.

Tỉnh trưởng tỉnh Hoa Liên bà Từ Trăn Úy cho biết, đón chào tân di dân đến Hoa Liên và trở thành thành viên trong gia đình Hoa Liên, bắt đầu giúp đỡ và thông cảm cho nhau hơn, hơn 10 năm trước chính quyền tỉnh đã vì tân di dân biên soạn nhiều sách thiếu nhi với các trình bày đơn giản cũng như các thông tin phòng cháy chữa cháy và cứu nạn. Ngoài ra, Cục Văn Hóa và Văn phòng Giáo Dục cũng đã thông qua thư viện tại 13 xã huyện cung cấp sách và không gian đọc sách cho các tân di dân, giúp cho các chị em có thêm kênh thông tin học tập văn hóa Đài Loan.

Bà cũng nhắc đến, các xem xét để giải quyết các bất cập từ tân di dân, do ngăn cách về ngôn ngữ và văn hóa khác biết, đã làm cho các bộ phận phục vụ công gặp khó khăn hơn trong các phục vụ công, sau khi nhậm chức, cô đã chỉ đạo Văn phòng Xã Hội đã tổ chức “Quầy hỗ trợ đa ngôn ngữ Tân di dân”, và thiết lập đường dây chuyên đề đa ngôn ngữ 038-246997, mong muốn thông qua các hỗ trợ phiên dịch, hỗ trợ các tân di dân khắc phục rào cản giao tiếp ngôn ngữ.

Quầy hỗ trợ đa ngôn ngữ do các nhân viên Văn phòng Xã Hội phối hợp với các tình nguyện viên tân di dân, cung cấp các hỗ trợ tư vấn và thông dịch bằng 6 ngôn ngữ là tiếng Việt, Indonesia, Thái, Campuchia, Anh, Hoa. Nhằm cung cấp các hỗ trợ toàn diện phúc lợi xã hội, bảo hiểm điều trị y tế, quyền lợi dân quyền, học tập giáo dục và lao động, trở thành đơn vị một cửa liên hệ trực tiếp của tân di dân tại Hoa Liên, vì các hỗ trợ tạm thời và ngắn hạn không thể giải quyết được gì, nhân viên quầy hỗ trợ đồng thời phối hợp với các phòng ban khác để hỗ trợ tốt hơn.

2UDN 新聞中心